Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang elke maand een Update.Gemist?

Update gemist? Geen probleem.

Bekijk hieronder alle vorige nummers.

Colofon

Dit is een maandelijkse nieuwsbrief voor ondernemers van de Gemeente Ooststellingwerf.

Eindredactie
Cluster communicatie
Gemeente Ooststellingwerf

Uitgave  |  Nummer 5, maart 2016
Voorwoord

Een mooi leefbaar centrum. Dat willen we bereiken met het masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord. Omwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden houden we graag op de hoogte van de ontwikkelingen die met het masterplan te maken hebben. Het is al een tijdje even stil geweest, maar nu de hoogste tijd om even bij te praten.

Wethouder Sierd de Boer

Tips of aanvullingen? We horen het graag via communicatie@ooststellingwerf.nl of bel (0516) 56 64 34.

Werkzaamheden Stipeplein van start

De werkzaamheden aan het Stipeplein zijn op 8 februari 2016 van start gegaan. Aannemer Oenema BV uit Oosterwolde is inmiddels flink opgeschoten met de eerste fase van de uitvoering. Het parkeerterrein wordt in drie fasen uitgevoerd om altijd een deel van de parkeerplaatsen beschikbaar te houden. De beperkte beschikbaarheid van parkeerplaatsen wordt opgevangen door het tijdelijke parkeerterrein. De winkels blijven bereikbaar.

In de twee volgende fasen wordt onder andere het parkeerterrein uitgebreid richting de telefooncentrale van de KPN en wordt de riolering vervangen. Het project duurt ongeveer vijf maanden in totaal.

Aankoop grond KPN

Op 29 maart 2016 is de akte voor aankoop gepasseerd. De gemeente is daarmee eigenaar van een deel van het voorterrein van KPN geworden. Hierop worden binnenkort extra parkeerplaatsen aangelegd.

Fietspad Venekoterweg

Na enige vertraging door het weer zijn De Samenwerking bv en Heijmans op 23 februari 2016 begonnen met de aanleg  van het betonnen fietspad. Na uitharding van het bruine beton kan de overige bestrating en het groen worden uitgevoerd. Er worden extra parkeerplaatsen aangelegd voor bewoners en langs de hele Venekoterweg worden extra bomen en beplanting geplaatst.

De planning is om het werk begin april 2016 af te ronden. Hierbij blijven we natuurlijk sterk afhankelijk van het weer.

 

SpareSpace; eerste starters begonnen

Eerste starters begonnen!

Vanaf maart komt er eindelijk echt reuring. Link naar design begint dan in het pand aan de Stationsstraat met de verkoop van tweedehands designmeubelen. In april komt daar nog een schoenenoutlet bij.

Solar Boat Stellingwerfcollege

Scholieren van het Stellingwerfcollege gaan gebruik maken van de ruimte van Spare Space voor de bouw van hun Solar Boat. Ze doen mee aan het Young Solar Championship. Dit is een race voor boten op zonne-energie. Doordat ze gebruikmaken van de ruimte van Spare Space krijgt iedereen de kans een kijkje te nemen bij de bouw en techniek van een solarboat. 

Wij zoeken enthousiaste starters

Ondanks dit alles is SpareSpace nog steeds op zoek naar enthousiaste startende ondernemers met ambitie. Ben jij geïnteresseerd in een (gedeelde) winkelruimte om jouw eigen onderneming op te zetten? SpareSpace Oosterwolde biedt nu die mogelijkheid.

Bent u geïnteresseerd? Meld u dan bij Dennis Mous van SpareSpace via 06 28 70 83 75. Voor meer informatie zie http://www.sparespace.org.

Onderzoek scholieren en studenten

Scholieren van het Stellingwerf college en studenten van de NHL hebben onderzoek gedaan naar het centrum van Oosterwolde. De rapporten zijn inmiddels opgeleverd en de scholieren van het Stellingwerf college hebben hun bevindingen gepresenteerd. Daarbij hebben zij ook aanbevelingen gedaan voor de verbetering van het centrum. Dit heeft leuke ideeën opgeleverd en het was mooi om te zien hoe betrokken de jeugd is. We willen ze daarvoor dan ook hartelijk bedanken. We hopen een aantal ideeën ook daadwerkelijk uit te voeren. Zodra dit mogelijk lijkt betrekken we ook de scholieren bij de verdere uitwerking van hun idee.

Contactpersoon


Oscar Weehuizen

Projectsecretaris
(0516) 56 63 67
o.weehuizen@ooststellingwerf.nl

-->