Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang elke maand een Update.Gemist?

Update gemist? Geen probleem.

Bekijk hieronder alle vorige nummers.

Colofon

Dit is een maandelijkse nieuwsbrief voor ondernemers van de Gemeente Ooststellingwerf.

Eindredactie
Cluster communicatie
Gemeente Ooststellingwerf

Uitgave  |  Nummer 4, oktober 2015
Voorwoord

Een mooi leefbaar centrum. Dat willen we bereiken met het masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord. Omwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden houden we graag op de hoogte van de ontwikkelingen die met het masterplan te maken hebben. Het is al een tijdje even stil geweest, maar nu de hoogste tijd om even bij te praten.


Wethouder Sierd de Boer

Tips of aanvullingen?
We horen het graag via communicatie@ooststellingwerf.nl of bel (0516) 56 64 34.

Stipeplein in beweging en afscheid van het Rabobankgebouw

Het kan niemand ontgaan zijn: Het Stipeplein is behoorlijk in beweging. Januari 2015 is de oude Rabobank op de hoek aangekocht en al snel is besloten het pand te slopen. Hiervoor in de plaats ligt nu een tijdelijk parkeerterrein.

 
Tijdelijk parkeerterrein Stipeplein

Wie wilde kon op 15 april nog een laatste kijkje nemen in het gebouw én men kon zich ter plekke op een informatiemarkt meer laten vertellen over de plannen voor het Stipeplein. Daarna ging de deur definitief dicht.

Vanaf toen ging het snel. Begin mei startte Oenema BV met de sloop van het gebouw en op 17 juli was de parkeerplaats met 75 plekken klaar! Je kan er op via de Nanningaweg. Er komt nog een mooie groene wand van klimop, de schermen staan er al. Het parkeerterrein wordt al goed gebruikt. De tijdelijke parkeerplaatsen zijn vooral nodig in de periode dat het Stipeplein zelf wordt heringericht, dan is daar minder parkeerruimte.

De C1000 is al omgetoverd tot Albert Heijn. En ook de voorbereidingen voor het nieuwe Stipeplein zijn doorgegaan: zo zijn o.a. gas- en waterleidingen verlegd. De daadwerkelijke herinrichting gaat op korte termijn van start.

Definitief ontwerp Stipepein
Fietspad Venekoterweg

De aanpak van het fietspad langs de Venekoterweg en het groen daaromheen kan bijna beginnen. De voorbereidingen zijn klaar en we verwachten dat eind oktober de schop in de grond kan. Er wordt een fietspad van beton aangelegd. Dit is comfortabeler en veiliger dan het huidige pad van tegels. Ook worden de kruisingen met de zijwegen van de Venekoterweg veiliger.

Het groen langs de Venekoterweg krijgt ook een update. Sommige bomen staan nu zo dicht op de weg dat ze een belemmering vormen voor groot verkeer. Een aantal bomen wordt daarom gekapt. Hier komen nieuwe, minder brede bomen voor in de plaats. Daarnaast worden de bermen ingezaaid met een bijen- en vlinderbloemenmengsel.

Bijen- en vlinderbloemenmengsel

Ovonde Ploeggang

De kruising Ploeggang wordt op termijn een ovonde. Dat is een ovale rotonde. Het is een provinciaal project waar de gemeente Ooststellingwerf nauw bij betrokken is. De voorbereidingen zijn al zo goed als klaar, maar met de uitvoering wordt gewacht op de aanleg van de nieuwe Venekoterkruising aan de N381. Zo kunnen we voorkomen dat er op veel plekken tegelijk verkeersstremmingen zijn. De aanleg van de ovonde staat gepland voor 2016.

 

 

Vertrek programmamanager Masterplan Centrum/Venekoten

In juli is Harrie Oppewal gestopt als programmamanager Masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord. Harrie kon zijn werk voor de gemeente niet meer combineren met zijn andere opdrachten. We oriënteren ons nu op hoe we verder gaan qua organisatie en uitvoering. Ondertussen gaat het werk natuurlijk gewoon door. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met onze secretaris strategische projecten: Oscar Weehuizen (0516) 566 367.

Agenda

September - oktober 2015 – Start Herinrichting Stipeplein

Oktober 2015 – Start uitvoering Fietspad en Omgeving Venekoterweg

 

Contactpersoon


Oscar Weehuizen

Projectsecretaris
(0516) 56 63 67
o.weehuizen@ooststellingwerf.nl

-->