Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang elke maand een Update.Gemist?

Update gemist? Geen probleem.

Bekijk hieronder alle vorige nummers.

Colofon

Dit is een maandelijkse nieuwsbrief voor ondernemers van de Gemeente Ooststellingwerf.

Eindredactie
Cluster communicatie
Gemeente Ooststellingwerf

Uitgave  |  Nummer 3, Maart 2015
Voorwoord
Een mooi leefbaar centrum. Dat willen we bereiken met het masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord. Omwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden houden we graag op de hoogte van de ontwikkelingen die met het masterplan te maken hebben." In deze nieuwsbrief leest u hoe het staat met de projecten waar aan wordt gewerkt, de agenda en komt ook iemand aan het woord die betrokken is bij het project.

Heeft u tips of aanvullingen? Dan horen we deze graag via communicatie@ooststellingwerf.nl of (0516) 56 64 34.

Wethouder Sierd de Boer

 

Ontwikkeling voormalig bankgebouw

Het voormalige bankgebouw wordt in mei 2015 gesloopt. Er is asbest in het gebouw. Daarom gaat een gecertificeerd bedrijf de asbest verwijderen. We maken een tijdelijk parkeerterrein op deze plek.

Later dit jaar bepalen we hoe het terrein verder ontwikkeld wordt. De gemeenteraad heeft besloten dat ontwikkelingen op het terrein, ruimte moeten geven aan een combinatie van wonen en dienstverlening. En daar hoort ook parkeerruimte bij. Niet alleen voor bewoners van het te ontwikkelen gebouw, maar ook voor het winkelend publiek.

 

Plannen voor het Stipeplein

De huidige C1000 wordt verbouwd tot Albert Heijn. Voor de zomer is de verbouwing gereed.

Na de verbouwing pakken wij het plein aan. Zo zorgen we ervoor dat er tijdens de verbouwing parkeerplaatsen beschikbaar blijven (onder andere op de plaats van het voormalig bankgebouw) en de overlast zo veel mogelijk wordt beperkt.

Kom gluren in voormalig bankgebouw

Op woensdag 15 april van 17.00 tot 19.00 uur kunnen inwoners en andere belangstellenden hun licht opsteken bij de plannen rondom het Stipeplein. Tijdens de inloopavond presenteren we de plannen en leggen we uit wat er rondom de sloop van het oude bankgebouw gebeurt. Het is de laatste gelegenheid om het gebouw van binnen te bekijken. Daarna gaat het licht voor en van het gebouw definitief uit.

Aan het woord: Tjekina Hof-Brandsma

Wat betekent het masterplan voor ondernemers, bezoekers en bewoners? Elke nieuwsbrief laten we een betrokkene aan het woord. Dit keer spreken we Tjekina Hof.

Wat is uw achtergrond?

Tjekina Hof is eigenaresse van Lincherie Oosterwolde. Ik heb de zaak inmiddels 15 jaar en het gaat heel goed. Samen met drie collega lingeriestylistes adviseren en helpen we iedere vrouw aan perfect passende lingerie- en badmode. Ook verkopen wij heren onder- en nachtmode naast de heren zwemkleding.

Wat vindt u van het masterplan?

Het plan op zich ken ik niet in detail. Maar ik heb de voorbereidingen van het plan wel meegemaakt. En ik merk nu dat er wat gebeurt. Zoals de aankoop van het oude Rabobank gebouw en uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen en dat er een Albert Heijn gaat komen.  Daar ben ik blij mee.  Alles wat aan ontwikkeling van het winkelcentrum ten goede komt en een boost geeft, is goed voor Oosterwolde.  Bouwplannen en groei zijn nodig. Dat gestart is met de aanleg van het Ecomunitypark in Oosterwolde vind ik dus ook geweldig.

Waar moet de gemeente meteen mee beginnen?

Het is belangrijk dat het gezellig is in het centrum. De straat mag wel wat meer gepimpt worden. Met bijvoorbeeld hanging baskets en sfeervolle ‘oude’ straatlantaarns zetten de winkelstraat in ‘bloei’. Het toestaan van terrassen bij o.a. Hotel de Zon en mogelijk terrassen aanleggen bij de restaurants aan- en boven de Compagnonvaart zoals bij Trambaan 8: dat geeft gezelligheid in Oosterwolde. Ook is het belangrijk dat het schoon is en blijft. Er moet gewoon schwung in de straat komen. Juist dit laatste is voor een belangrijk deel de verantwoordelijkheid van ondernemers en gemeente. Verder moet de gemeente zorgen voor meer parkeergelegenheid. Daar zijn klanten echt mee geholpen. En denk verder aan de verlichting: het kan ’s avonds ongemakkelijk donker zijn in het centrum.

Misschien niet direct iets voor het masterplan, maar wel iets dat ik kwijt wil, is dat ik van mening ben dat de gemeente zo snel mogelijk een centrummanager zou moeten aanstellen. Deze onafhankelijke contactpersoon tussen, van en voor winkeliers, ondernemers op het industrieterrein en de gemeente moet gaan werken als verbinder. Een soort vertrouwenspersoon die weet wat er leeft en weet hoe problemen kunnen worden opgelost, voor het te laat is. En een winkel gesloten moet worden bijvoorbeeld. Leegstand moeten we voorkomen en gezamenlijk aanpakken. Een centrummanager kan naast het voorkomen van problemen er misschien ook voor zorgen dat winkeliers en bedrijven worden aangetrokken om zich hier te gaan vestigen. Volgens mij kan het masterplan slagvaardiger uitgevoerd worden, doordat er zo meer afstemming is tussen winkeliers, ondernemers op het industrieterrein en de gemeente.

Fietspad Venekoterweg

Na de bouwvakantie beginnen we met de aanpak van het fietspad langs de Venekoterweg. De fietsroute moet logischer, veiliger en comfortabeler worden. In juni is er een bijeenkomst voor omwonenden en aanliggende bedrijven.

Agenda

7 april: Commissievergadering Ruimte: Restant voorbereidingskrediet

15 april: Inloop Stipeplein in voormalig bankgebouw aan Hoogengaardelaan

Juni:
Inloop fietspad Venekoterweg 

 

Projectleiding

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oscar Weehuizen (l)
o.weehuizen@ooststellingwerf.nl
(0516) 56 63 67

Harrie Oppewal
h.oppewal@ooststellingwerf.nl%20
(0516) 56 64 28

Contactpersoon


Oscar Weehuizen

Projectsecretaris
(0516) 56 63 67
o.weehuizen@ooststellingwerf.nl

-->