Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang elke maand een Update.Gemist?

Update gemist? Geen probleem.

Bekijk hieronder alle vorige nummers.

Colofon

Dit is een maandelijkse nieuwsbrief voor ondernemers van de Gemeente Ooststellingwerf.

Eindredactie
Cluster communicatie
Gemeente Ooststellingwerf

Uitgave  |  Nummer 2, januari 2015
Voorwoord

Een mooi leefbaar centrum. Dat willen we bereiken met het masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord. Omwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden houden we graag op de hoogte van de ontwikkelingen die met het masterplan te maken hebben.” In deze nieuwsbrief leest u hoe het staat met de projecten waar aan wordt gewerkt, de agenda en komt ook iemand aan het woord die betrokken is bij het project.
Heeft u tips of aanvullingen? Dan horen we deze graag via communicatie@ooststellingwerf.nl of (0516) 56 64 34.

Wethouder Sierd de Boer

Aankoop voormalig bankgebouw

De gemeente heeft het pand Hoogengaardelaan 1 in Oosterwolde gekocht. Met de aankoop hebben we de regie genomen om dit jaar te komen tot een nieuwe invulling van de locatie. Zo krijgt de ruimtelijke kwaliteit op deze markante plek in het centrum een positieve impuls. Het voormalige bankgebouw was al vele jaren onderwerp van gesprek. De eigenaar en gemeente hebben gezocht naar mogelijkheden om het gebouw te herontwikkelen. Dit leidde echter niet tot een gewenst plan. In de tussentijd verpauperde het gebouw en de directe omgeving. Omdat de openbare veiligheid in het geding kwam, werd het pand op last van de gemeente dichtgetimmerd en afgeschermd door het plaatsen van hekken.

Deze week zorgen we ervoor dat de parkeerplaatsen bij het pand beschikbaar komen en ruimen we de naaste omgeving op. Verder laten we nog een asbestonderzoek doen.

Opening fitnesstoestellen Haerenkwartier

Op zaterdag 24 januari opende wethouder Sierd de Boer de fitnesstoestellen in de groenstrook van het Haerenkwartier. Deze toestellen stimuleren volwassenen en kinderen om op een leuke manier meer te bewegen. Buurtsportcoach Koen Jansen en een aantal kinderen uit de wijk wijdden deze toestellen met een estafette in.

Voorafgaand aan de opening werden bewoners opgeroepen om een originele en passende naam te bedenken voor de nieuwe sportplek in Oosterwolde. Coba Liklikwatil bedacht de naam Fitnesskwartier. Zij ontving als prijs twee kaartjes voor een voetbalwedstrijd van SC Heerenveen.

Aan het woord

Wat betekent het masterplan voor ondernemers, bezoekers en bewoners? Elke nieuwsbrief laten we een betrokkene aan het woord. Dit keer spreken we Henkjan van Zanten, C1000/toekomstig Albert Heijn ondernemer.

Wat betekent het masterplan voor het centrum van Oosterwolde? 
Het masterplan kan de voorwaarden scheppen voor een beter, toekomstbestendig centrum. Zo is er in het masterplan geïnventariseerd wat de knelpunten zijn voor het centrum. Het tekort aan parkeerplaatsen heeft de hoogste prioriteit. Volgens onderzoek komen we 150 parkeerplaatsen tekort. Door dit knelpunt aan te pakken scheppen we parkeerruimte, zodat de klanten uit de regio makkelijker kunnen parkeren. Daarnaast nemen de internetverkopen alleen maar toe, waardoor meer winkelpanden leeg komen te staan. Door het saneren van deze panden wordt ruimte gecreëerd voor horeca, een betere verbinding tussen parkeerterreinen en daarmee een goede infrastructuur.    

Wat doet u voor een leefbaar centrum?
Als C1000 / toekomstig Albert Heijn ondernemer is parkeren een randvoorwaarde om goed te kunnen ondernemen. In mijn optiek schiet de huidige blauwe zone tekort. Daarom ben ik samen met Ahold het overleg gestart om de parkeergelegenheid rondom de supermarkt te vergroten.
De gemeente investeert in de aankoop van ruimte. Ahold betaalt mee aan de vergroting van de parkeergelegenheid voor het totale centrum. Ik investeer in een grotere winkel met een uitgebreider assortiment, waarmee wij voor de regio een meer dan volwaardige Albert Heijn kunnen neerzetten. Een complete supermarkt heeft een zuigende werking op de regio, waarmee we uiteindelijk alle ondernemers een beter winkelklimaat kunnen bieden.

Wat vindt u van het masterplan?
Het masterplan is de verbindende factor tussen de lokale overheid en de particuliere investeerders. Het heeft een prima richtinggevend karakter. De uitvoering is uiteindelijk het belangrijkste.

Henkjan van Zanten
C1000/toekomstig Albert Heijn ondernemer

Projectleiding

Oscar Weehuizen (l)
o.weehuizen@ooststellingwerf.nl
(0516) 56 63 67

Harrie Oppewal
h.oppewal@ooststellingwerf.nl
(0516) 56 64 28

 

Contactpersoon


Oscar Weehuizen

Projectsecretaris
(0516) 56 63 67
o.weehuizen@ooststellingwerf.nl

-->