Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang elke maand een Update.Gemist?

Update gemist? Geen probleem.

Bekijk hieronder alle vorige nummers.

Colofon

Dit is een maandelijkse nieuwsbrief voor ondernemers van de Gemeente Ooststellingwerf.

Eindredactie
Cluster communicatie
Gemeente Ooststellingwerf

Uitgave  |  Nummer 1, december 2014
Voorwoord

Een mooi leefbaar centrum. Dat willen we bereiken met het masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord. Omwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden houden we graag op de hoogte van de ontwikkelingen die met het masterplan te maken hebben.” In deze nieuwsbrief leest u hoe het staat met de projecten waar aan wordt gewerkt, de agenda en komt ook iemand aan het woord die betrokken is bij het project.
Heeft u tips of aanvullingen? Dan horen we deze graag via communicatie@ooststellingwerf.nl of (0516) 56 64 34.

Wethouder Sierd de Boer

 

Aan het woord

Wat betekent het masterplan voor ondernemers, bezoekers en bewoners? Elke nieuwsbrief laten we een betrokkene aan het woord. Dit keer spreken we programmamanager Harrie Oppewal.

Wat is je achtergrond?
Vanaf maart 2014 ben ik ingehuurd als programmamanager voor het masterplan. Ik heb vergelijkbaar werk gedaan voor de gemeente Zwartewaterland. Daarnaast werk ik voor de gemeente Assen aan grote wegenprojecten.

Wat is zo interessant aan het masterplan?
Het is een uitgelezen kans om het centrum van Oosterwolde en Venekoten Noord een flinke kwaliteitsverbetering te geven. Er ligt een duidelijke visie die met grote betrokkenheid van ondernemers en inwoners is opgesteld. Ik zie het als  mijn  uitdaging  om het papieren plan te vertalen in meer levendigheid in het centrum. Dat mensen Oosterwolde blijven bezoeken voor het doen van hun boodschappen en het winkelen.

Hoe werk je graag?
Ik betrek graag de mensen erbij die belang hebben bij de veranderingen. Ook ben ik resultaatgericht. Dat maakt dat ik ervoor zorg dat de projecten die binnen het masterplan vallen, voor 2020 zijn afgerond. Maar wel samen.

Project in beeld

Haerenkwartier
Op 10 november zijn we begonnen met de werkzaamheden in het Haerenkwartier. In de groenstrook tussen de Hoge Haer en de Hornleger komen een wandelpad en buitenfitnesstoestellen. Naast de aanleg van een nieuw wandelpad wordt ook het Wethouder Scheltenspad, direct langs de Hornleger, hersteld. De aannemer zal voor het einde van het jaar klaar zijn. Komend voorjaar zullen we de toestellen officieel in gebruik nemen door een app te lanceren die de prestaties meet.

Het tweede deel van het project Haerenkwartier bestaat uit het vervangen van riolering en de herinrichting van het gedeelte Venekoterweg dat woonstraat is. In deze straat wordt een rijloper voor fietsers aangelegd.

Stipeplein
We zijn begonnen met de voorbereidingen van de herinrichting van het Stipeplein. Dit plein wordt mooier en krijgt extra parkeerplaatsen. We overleggen met direct aanwonenden en ondernemers over hun ideeën en wensen. De eerste fase van het project (het plein bij de C1000) willen we klaar hebben in de zomer van 2015. De tweede fase van de herinrichting start zodra we duidelijkheid hebben over de invulling van het oude bankgebouw.

Agenda

22 december: Overleg met vertegenwoordiging bewoners en ondernemers Stipeplein

24 januari: Opening project Haerenkwartier

Projectleiding

Oscar Weehuizen (l)
o.weehuizen@ooststellingwerf.nl
(0516) 56 63 67

Harrie Oppewal
h.oppewal@ooststellingwerf.nl
(0516) 56 64 28

 

Contactpersoon


Oscar Weehuizen

Projectsecretaris
(0516) 56 63 67
o.weehuizen@ooststellingwerf.nl

-->